2011, ഫെബ്രുവരി 14, തിങ്കളാഴ്‌ച

പ്രണയം


അനുരാഗം മോഹങ്ങളേ കീഴടക്കുന്ന നാള്‍ ഞാന്‍ ഓര്‍ക്കുകയാണ് കുക്കൂ. മഴ നനഞ്ഞ കുഞ്ഞു പുക്കളെ  പോലെ ഞാന്‍ നിന്നരികിലെത്തുമ്പോള്‍ നിന്‍റെ വിടര്‍ന്ന മാറിടം എനിക്ക് ശയ്യയാകുമെങ്കില്‍, പ്രിയ കുക്കൂ പരന്നു കിടക്കുന്ന അനന്തമായ വിഹായസ്സിലെ കുഞ്ഞു നക്ഷത്രങ്ങള്‍ മീട്ടുന്നത് നമ്മുടെ പ്രണയത്തിന്റെ ശീലുകള്‍ ആകും.. മോഹങ്ങളുടെ മണിചെപ്പുകള്‍ വാതായനങ്ങള്‍ അടക്കാതെ നമുക്കായ് കാത്തിരിക്കുന്നു. നീ എന്തിനാണ് ഭയന്നു പിന്മാറുന്നത്. നിമിഷങ്ങള്‍ സ്വര്‍ഗത്തിന്‍റെ കവാടം തുറക്കുമ്പോള്‍ നീ എന്തിന് എന്‍റെ പാഥേയം മുല്ലുവേളികളാല്‍ അടച്ചു പൂട്ടുന്നു. നിന്നില്‍ അനുരാഗത്തിന്‍റെ മധുവിന്‍ സുഗന്ധം ഉറവെടുക്കുന്നതറിയുന്നു ഞാന്‍. നീ എന്നെ അനന്തമായ് അതില്‍ നീരാടാന്‍ അനുവദിച്ചാലും പ്രിയനേ.
നീ ഒരുനിമിഷമെങ്കിലും പകലിന്‍റെ കണ്ണു പൊത്തിയെങ്കില്‍!!

കുക്കൂ നിനക്കായ്  സുറുമി